MÜSLÜMANI ZENGİNLEŞTİREN TİCARET
421 views

MÜSLÜMANI ZENGİNLEŞTİREN TİCARET

28 Mayıs 2018

İnfâk edilen mal bereketlenir; infâk edilmeyense, sahibi için ya dünyada bir fitne ya da âhirette bir azap sebebi olur. İnfâk edilmeyen mal, kulu şımartıp azgınlığa sevk eden nefsânî arzulara sermâye teşkil eder.

Hadîs-i şerîfte buyurulur“Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen, senin için iyi; vermemen ise kötüdür…” (Müslim, Zekât, 97; Tirmizî, Zühd, 32)

Cömertlik fazîletini ve cimrilik iptilâsını Mevlânâ Hazretleri ne güzel tasvir eder:

“Cömertlik, Cennet selvisinin dalıdır. Bu dalı elinden bırakana eyvahlar olsun! Ekin eken, önce ambarı boşaltır, ama sonra hâsılatı pek çok olur. Fakat tohumu ambarda tutan ise, sonunda onu farelere yem yapar.”

Hakîkaten, ambardaki azıcık tohum, vaktinde ve usûlünce toprağa ekilirse, daha da bereketlenerek geri döner ve ambarı yeniden doldurur. Bunun gibi, Allâh’ın ihsân ettiği nîmetleri yine O’nun rızâsı yolunda sarf etmek, onları eksiltmez, bilâkis artırır.

İNFAK EDENLER FAKİRLEŞMİYOR

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri (cimriliği) telkin eder…” (el-Bakara, 268) âyet-i kerîmesi muktezâsınca, fakir düşmekten korkmaksızın, cömertçe infâk etmek gerekir. Zira şimdiye kadar, Allah için helâl kazanıp helâl verenin, infâkı sebebiyle fakir düştüğü görülmemiştir.

Bir mütefekkir der ki: “Allah, sevdiği kulunun malını, o infâk ettikçe daha da artırır. Sevmediği kulunun, yani haramdan kazanıp cimrilik edenin malını ise, o vermediği zaman daha da artırır. Fakat bu mal da ya harama gider, ya da sahibinin âhiretini helâk eder.”

Allah yolunda cömertçe infâk edebilmek, yüksek bir pâyedir. Bu pâyeye lâyık olmayan cimri veya riyâkâr kimselere, Hakk’ın rızâsına muvâfık bir şekilde infâk edebilme şerefi nasîb olmaz.

BİR HAYRA KARŞILIK YEDİ YÜZ ECİR VAR

Hakk’a teslîm olan gerçek bir mü’min bilir ki, Cenâb-ı Hak, cömert kulunun amelini zâyî etmez. Hem bir hayrın karşılığını ondan yedi yüz misline kadar ecir olarak ihsân eder, hem de infâk edilenin yerine daha hayırlısını lûtfeder. Yeter ki kul, tam bir ihlâs, tevekkül ve teslîmiyetle infâk edebilsin.

Hazret-i Ali (r.a.) ne güzel buyurur: “Yoksullaştığınız zaman sadaka veriniz ki, Allah da kendisiyle ticaret yapmış gibi size bol rızık versin.”2

Şüphesiz ki bütün mahlûkâtın cömertliği, Allah Teâlâ’nın cömertliğinden bir tecellî kırıntısıdır. Kulunun azıcık cömertliğine çok daha fazlasıyla karşılık vermek, Rabbimiz’in yüce şânındandır. Dolayısıyla, Hak rızâsı için verebilen kârdadır. Gerçek ve kalıcı kazanç da budur. Asıl, elden çıkarılamayan, infâk edilemeyen nîmetler zâyî olmuş demektir. Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur:

“Allâh’ın kereminden kendilerine verdiklerini (infâk etmekte) cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır; bilâkis bu, onlar için pek fenâdır. Cimrilik ettikleri şey de kıyâmet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mîrâsı Allâh’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (Âl-i İmrân, 180)

Dipnotlar: 2) Şerif Er-Radıy, Nehcü’l-Belâğa, No: 258.

Share on Twitter Share on Facebook

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

443 views

RAMAZAN’DA YAPMAKTA ACELE EDİLMESİ GEREKEN İBADETLER

28 Mayıs 2018
RAMAZAN’DA YAPMAKTA ACELE EDİLMESİ GEREKEN İBADETLER
Ramazan ayında yapmakta acele edilmesi gereken ibadetler nelerdir? Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148) Resûlullah buyurdular: “Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar, hayır üzere yaşarlar.” (Buhârî, Savm, 45) Bir gün Mesruk (r.a.) Ayşe vâlidemize: “-Muhammed’in (s.a.v.)
Daha Fazla oku
523 views

ORUÇLUNUN SEVİNECEĞİ İKİ FERAHLIK

28 Mayıs 2018
ORUÇLUNUN SEVİNECEĞİ İKİ FERAHLIK
Cenâb-ı Hakk, oruca olan rağbeti beyânın yanında ona vereceği mükâfat ve karşılığı, beşerin oruca olan rağbetini te’mîn zımnında saklı tutmuştur. Tıpkı bir müsâbakada câzibeyi artırmak için saklı tutulan çok büyük bir mükâfat gibi… Rasûlullâh –sallâllâhu aleyhi ve sellem-, şöyle buyurdular: “Oruçlunun sevineceği iki ferâhlık vardır: 1. İftâr ettiği zaman (Cenâb-ı Hakk’ın nîmetlerine kavuştuğu için) sevinir.
Daha Fazla oku
700 views

SAHABENİN İSTİĞFAR VE DUA VAKTİ

28 Mayıs 2018
SAHABENİN İSTİĞFAR VE DUA VAKTİ
Asr-ı Saâdet toplumu, gece kalkıp namaz kılmayı, seherlerde evrâd ü ezkârlarını îfâ etmeyi ve Kur’ân okumayı, sıcak yataklarına tercih ediyorlardı. O mes’ûd toplumda seher ve fecir vakitleri, “İstiğfar ve dua vakti” olarak biliniyor ve ona göre îtinâ gösteriliyordu. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “O müttakîler, geceleri pek az uyurlar, seher vakitlerinde de istiğfâra devam ederler.” (ez-Zâriyât, 17-18)
Daha Fazla oku
439 views

Orucun Maddi ve Manevi Faydaları

25 Mayıs 2018
Orucun Maddi ve Manevi Faydaları
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) uygulamaları ile orucun maddi ve manevi faydaları… Kur’ân-ı Kerîm’de önceki toplumlara da orucun farz kılındığına dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hükümleri açıklanırken “ittikā” fiili kullanılmış, oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet anlamına geldiği ifade edilmiştir (el-Bakara 2/183, 187). ALLAH’A KUL OLMA BİLİNCİ Bütün bunlar ve anılan
Daha Fazla oku
499 views

Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

25 Mayıs 2018
Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?
Soru: Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? Cevap: Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi
Daha Fazla oku
358 views

Sahabenin Oruç Heyecanı

24 Mayıs 2018
Sahabenin Oruç Heyecanı
Peygamber Efendimiz’in manevi terbiyesinden geçerek onun emir ve buyruğuna aşk ile bağlanan Sahabe Efendilerimizin hayatından Ramazan-ı şerifle ilgili birbirinden güzel örnekler bulunuyor. Ebû Ümâme -radıyallahu anh- Peygamber Efendimiz’e: “–Bana öyle bir amel tavsiye et ki, Allah Teâlâ beni onunla mükâfatlandırsın.” diye bir talepte bulunmuştu.  Rasûlullah Efendimiz: “–Sana orucu tavsiye ederim, zira onun bir misli yoktur!”
Daha Fazla oku