Kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?
412 views

Kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?

25 Mayıs 2018

Soru:

Kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?

Cevap:

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52) Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber, “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir. (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29)

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

Share on Twitter Share on Facebook

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

398 views

Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?

21 Mayıs 2018
Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?
Soru: Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir? Cevap: Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara, 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13). Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin
Daha Fazla oku
294 views

Kira gelirleri zekâta tâbi midir?

21 Mayıs 2018
Kira gelirleri zekâta tâbi midir?
Soru: Kira gelirleri zekâta tâbi midir? Cevap: Bir yıllık borcu ve aslî ihtiyaçları dışında 80.18 gr. altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler, dinen zengin sayılır. Kira gelirlerinin zekâta tâbi diğer mal ve gelirlerle birlikte, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına (80.18 gr. altın veya değeri) ulaşması ve üzerinden bir
Daha Fazla oku
326 views

Denize girmekle oruç bozulur mu?

19 Mayıs 2018
Denize girmekle oruç bozulur mu?
Soru: Denize girmekle oruç bozulur mu? Cevap: Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.
Daha Fazla oku
377 views

Kulak Damlası Orucu Bozar Mı?

18 Mayıs 2018
Kulak Damlası Orucu Bozar Mı?
Soru: Kulak Damlası Orucu Bozar Mı? Cevap: Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu
Daha Fazla oku
387 views

Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

16 Mayıs 2018
Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?
Soru: Orucu kasten bozmanın hükmü nedir? Cevap: Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin
Daha Fazla oku
514 views

Yıkanmak orucu bozar mı?

16 Mayıs 2018
Yıkanmak orucu bozar mı?
Soru:   Yıkanmak orucu bozar mı? Cevap: Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).
Daha Fazla oku